نمایش 25–25 از 25 نتیجه

مادر رنگ نیترو سلولزی

این رنگ بر پایه ی رزین نیتروسلولز است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن